Restaurátorské práce

Věnujeme se restaurování veškerých architektonických prvků i celých objektů z kamene, zpevňování kamene, konzervaci a hydrofobizaci, dále také zlacení a stříbření.

Restaurátorské práce na Pražském hradě a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha


Restaurování kamene

Zpracováváme veškeré druhy kamene – všechny druhy pískovců, opuky, mramory i žuly. Restaurování je provádíme starými, ale i nejmodernějšími čistícími a konzervačními metodami.

Restaurování památek

Restaurujeme veškeré architektonické prvky, kapličky, zvoničky, křížky a poutní místa.

Bohumil Pánek je držitelem restaurátorské licence pro restaurování výše uvedených objektů a navíc i celých objektů z kamene, portálů a kašen.

Restaurátorským pracím se v naší rodině věnujeme už po několik generací. Spousta kapliček, pomníků a památníků ve Středočeském kraji jsou prací našich předků - děda a praděda pana Bohumila Pánka. Od nich jsme přebrali spoustu zkušeností, kterými se odlišujeme od ostatních restaurátorů.